Prohlášení o RPSN

Prohlášení společnosti Fast Cash a.s.

k problematice RPSN a informační povinnosti dané zákonem č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Důvody našeho prohlášení:

Reálná  roční úroková míra půjčky Fast Cash činí 341%

Fast Cash půjčka není finančním produktem určeným ke splacení v měsíčních splátkách, maximální doba splatnosti této půjčky je 30 dní (1 měsíc). Z logiky věci tudíž považujeme snahu zákonodárce stanovit povinnost výpočtu RPSN na základě výpočtu obsahujícího „jakoby“ 12 měsíčních splátek spíše za omyl nebo pominutí tohoto specifického úseku trhu finančních půjček, tj. rychlých online a SMS půjček se splatností do 1 měsíce a beze splátek.

RPSN je jinak velice důležitý údaj pro spotřebitele v případě, kdy posuzuje možnost sjednat si spotřebitelský úvěr. Pojem neboli zkratka „RPSN“ vyjadřuje roční procentní sazbu nákladů a je vyjadřován v %, kdy tato procenta znamenají o kolik více peněz musí spotřebitel při vrácení půjčky věřiteli zaplatit neboli vyjadřuje podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a všemi souvisejícími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Oproti úroku z půjčky, který je kalkulován pouze z výše zapůjčené částky půjčky, jsou v RPSN sečteny tyto úroky i všechny ostatní poplatky vázané k úvěru nebo půjčce. % RPSN má tak má umožnit spotřebiteli co nejlépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost nabízeného produktu – spotřebitelského úvěru.