www.fastcash.cz

Prohlášení o používání webových stránek www.fastcash.cz

Čl. 1
Webová stránka – internetová prezentace Fast Cash a.s.
Internetová prezentace na stránkách http://www.fastcash.cz (dále jen „Webová stránka“) je vlastnictvím a provozuje ji společnost Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m. , PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem (dále také jako „FC“). Vstupem a užíváním této webové stránky vyjadřujete svobodně svou vůli a dáváte svůj souhlas s vázaností Podmínkami, které jsou obsahem tohoto dokumentu (dále také „Podmínky”). Nabídka a poskytnutí jakéhokoliv finančního produktu nebo služby FC Uživateli jsou povinně podmíněny uzavřením patřičné Smlouvy (zejména Smlouva o půjčce, Smlouva o spotřebitelském úvěru aj.), která jedině obsahuje informace a podmínky, za kterých jsou konkrétní služba či finanční produkt poskytovány. Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví náležející k Webové stránce a celému obsahu Webové stránky náleží společnosti Fast Cash a.s. Bez výslovného předchozího souhlasu FC učiněného písemně není možno zpřístupňovat obsah Webové stránky ve formě kopií (obrazových, textových, fotografických, videa) nebo jiného způsobu zpřístupnění. Kopírování, tisk a ukládání informací je umožněno Uživateli výhradně pro osobní potřebu coby zájemce o služby FC nebo již registrovaného klienta FC.

Čl. 2
Neexistence nabídky
Žádná z informací, které obsahuje tato Webová stránka, nepředstavuje návrh nebo doporučení k prodeji nebo nákupu finančního produktu/služby a neobsahuje ani jakoukoliv jinou radu nebo doporučení ve vztahu k takovému finančnímu produkt/službě. Žádná z informací, které obsahuje tato Webová stránka nezobrazuje a nevyjadřuje nabídku reklamou ani předsmluvní informace jinak povinné dle zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Všechny informace a příkladová početní vyjádření jsou pouze orientačními výpočty a informacemi, konkrétní parametry spotřebitelského úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru či půjčce konkrétního spotřebitelského úvěru nebo půjčky, o němž žadatel o úvěr bude vyrozuměn ve svém bezpečnostně chráněném uživatelském účtu „Fast Konto“ při podání žádosti o konkrétní půjčku nebo spotřebitelský úvěr.

Čl. 3
FC a obecná odpovědnost v souvislosti s Webovou stránkou FC ani žádný z jejich pracovníků a zástupců nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout přístupem na Webovou stránku nebo jejím používáním Uživatelem, ať už jde o možné škody přímé či nepřímé nebo případná poškození elektronických systémů, softwaru či hardwaru počítačovým provozem Uživatele nebo třetích stran. Pro provoz Webové stránky byla ze strany společnosti Fast Cash a.s. učiněna veškerá snaha o zajištění správnosti, pravdivosti, srozumitelnosti a aktuálnosti informací na Webové stránce uvedených, FC nicméně nemůže garantovat jejich aktuální správnost v reálném čase užívání Uživatelem, neboť jsou zde vždy možná rizika případných neúmyslných i úmyslných pokusů o neoprávněné zásahy do Webové stránky ze strany třetích osob. Okamžikem vstupu na Webovou stránku nese dále sám Uživatel veškeré riziko za prohlížení a používání Webové stránky v duchu tohoto odstavce. FC negarantuje neomezenou přístupnost Webové stránky, přístupnost bez přerušení nebo selhání a chyb způsobené třetími stranami a internetovou sítí; vlastní Webová stránka používá na internetové síti prostor, který je zajišťován certifikovanou autoritou, tedy třetí stranou. Internetová síť jako taková (World Wide Web, jinak také zkratka „www“) může přinášet různá rizika pro cílové Uživatele nejen této Webové stránky, proto je nutno, aby Uživatel sám chránil své zařízení obezřetným a odpovědným používáním internetové sítě, jakož i zabezpečil, aby i případný jiný Uživatel jeho zařízení se choval se stejnou obezřetností, zejména v oblasti zajištění ochrany počítače proti virům a jiným škodlivým kódům a programům, FC neodpovídá za software třetích stran, který je ze strany Uživatele použit ke vstupu nebo prohlížení a užívání Webové stránky.

Čl. 4
Uživatel Webové stránky: práva a povinnosti, odpovědnost
Uživatelem je fyzická osoba, která vstupuje nebo užívá Webovou stránku. Nabídky výrobků, služeb FC a jiných možných nabídek v budoucnosti zveřejňované na této Webové stránce jsou určeny zásadně pro fyzické osoby starší 18 let, s trvalým bydlištěm na území ČR. Jiným zájemcům, nesplňujícím tuto podmínku, není Webová stránka znepřístupňována či jinak bráněno vstupu a prohlížení zveřejněných informací. Uživatel je vždy plně odpovědný za své technické zařízení (PC-počítač, tablet, mobilní telefon, modem apod.) a jeho softwarové vybavení, které využívá ke vstupu a používání Webové stránky, stejně tak odpovídá i za použití takovéhoto zařízení při vstupu a používání Webové stránky třetí osobou. Z tohoto důvodu apelujeme s ohledem na možnost zneužití údajů charakteru osobního (IP adresa počítače Uživatele apod.) na Uživatele, aby nepřenechávali svá technická zařízení třetím osobám bez dozoru, zvláště pokud jde o užívání Webové stránky. Instalací škodlivých programů (tzv. počítačové viry, malware, spyware, trojské koně apod.) či jejich přenášením na Webovou stránku nebo i pokusem o ně, postupy a pokusy o způsobení znepřístupnění Webové stránky se případná takováto osoba dopouští činu zakázaného, s trestněprávními důsledky, s případnými občanskoprávními nároky FC coby poškozenou stranou a dalšími souvisejícími kroky nutnými pro ochranu majetku společnosti Fast Cash a.s.

V Praze dne 1. 8. 2013
Fast Cash a.s.

Fast Cash a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Školská 694/32, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ: 24177032, DIČ: CZ24177032, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17628; zastupované předsedou představenstva p. Vladimírem Vrábelem
Nastala chyba

EXCEPTION

Takova kombinace routy a metody neexistuje

EXCEPTION - Takova kombinace routy a metody neexistuje

Extended Error message

Takova kombinace routy a metody neexistuje

Zdrojovy kod

/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Abstract/BaseObject.php:[318] open editor

311                    throw new Exception('Takova kombinace routy a metody neexistuje');
312                } else {
313                    return '';
314                }
315            }
316        } else { // nic nenalezeno, na develu error, na ostrem prazdny odkaz
317            if(Config::get('develEnvironment') == true){
318                throw new Exception('Takova kombinace routy a metody neexistuje');
319            } else {
320                return '';
321            }
322        }
323    }
324
325    /**
326     * Vytvori link z kombinace controlleru a metody a dalsich parametru (alias k funkci composeLink())

Debug BackTrace

Debug Backtrace

#0 Abstract_BaseObject->composeLink() zavolana v souboru [:] open editor
#1 call_user_func_array() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Abstract/BaseObject.php:355] open editor
#2 Abstract_BaseObject->link() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_es/Templates/Web/Common/aside.phtml:1] open editor
#3 include() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Templates.php:157] open editor
#4 Templates->render() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Templates.php:127] open editor
#5 Templates->getRenderedTemplate() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_es/Templates/Web/Paticka/prohlaseniWww.phtml:109] open editor
#6 include() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Templates.php:157] open editor
#7 Templates->render() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Templates.php:99] open editor
#8 Templates->renderTemplate() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Es.php:214] open editor
#9 Es->processDefault() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/_framework/Core/Es.php:71] open editor
#10 Es->run() zavolana v souboru [/var/www/fastcash.cz/www/index.php:6] open editor

Vypis stacku PHP promennych

$_SERVER

USERwwwdata
HOME/home/wwwdata
FCGI_ROLERESPONDER
SCRIPT_FILENAME/var/www/fastcash.cz/www/index.php
QUERY_STRINGkey=prohlaseni-o-www
REQUEST_METHODGET
CONTENT_TYPE
CONTENT_LENGTH
SCRIPT_NAME/index.php
REQUEST_URI/prohlaseni-o-www.html
DOCUMENT_URI/index.php
DOCUMENT_ROOT/var/www/fastcash.cz/www
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
HTTPSon
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
SERVER_SOFTWAREnginx/1.25.3
REMOTE_ADDR100.28.132.102
REMOTE_PORT34902
SERVER_ADDR81.0.236.196
SERVER_PORT443
SERVER_NAMEwww.fastcash.cz
REDIRECT_STATUS200
GEOIP_ADDR100.28.132.102
GEOIP_COUNTRY_CODEUS
GEOIP_COUNTRY_NAMEUnited States
GEOIP_REGION
GEOIP_REGION_NAME
GEOIP_CITY
GEOIP_AREA_CODE0
GEOIP_LATITUDE37.7510
GEOIP_LONGITUDE-97.8220
GEOIP_POSTAL_CODE
SSL_PROTOCOLTLSv1.2
SSL_CIPHERECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
SSL_SESSION_ID7876f63879a7ebfd706a70e521f19474dc01fb4538e096fe65f46b23c8378264
SSL_CLIENT_VERIFYNONE
SSL_CLIENT_CERT
SSL_CLIENT_RAW_CERT
SSL_CLIENT_S_DN
SSL_CLIENT_I_DN
SSL_CLIENT_SERIAL
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_IF_MODIFIED_SINCEThu, 23 May 2024 00:45:05 GMT
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_HOSTwww.fastcash.cz
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
PHP_SELF/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT1718564406,0346
REQUEST_TIME1718564406

$_COOKIE

$_GET

keyprohlaseni-o-www

$_POST

$_FILES

$_ENV

$_REQUEST

keyprohlaseni-o-www

$_SESSION

actualPage_2
actualPage_1
actualPage/prohlaseni-o-www.html

Factory::Context() -> all stored variables with type translation

svatkyArray[11]
letniCasArray[3]
zimniCasArray[4]
routeTypestatic
routeControllerModules_Web_Default
routeMethodchciPujcku
routeXmlKeyprohlaseni-o-www
routeTemplateWeb/Paticka/prohlaseniWww.phtml
routeCacheTime
headerLoginFormheaderLogin
titleProhlášení o používání webových stránek | Fast Cash - Vaše rychlá půjčka
descriptionFast Cash a.s. je moderní evropská společností poskytující krátkodobé spotřebitelské nebankovní půjčky a spotřebitelské úvěry a dále poradenství a služby v oblasti úspor domácností spotřebitelů.
keywordspůjčka, fastcash, fast, cash, sms půjčka, rychlá půjčka, půjčka ihned, půjčka před výplatou, nebankovní půjčky, půjčky bez registru, půjčka online, rychlé půjčky, online půjčky, nejlevnější půjčka
errorArray[1]

URL