Zodpovědné uvěrování

Zásady zodpovědného úvěrování

  1. K žádostem o půjčku nebo spotřebitelský úvěr přistupujte zodpovědně a půjčujte si vždy pouze s jistotou, že jste schopni dostát svým závazkům plynoucích z půjčky ke dni splatnosti a budete je moci bez potíží splnit.
  2. Víte již dopředu, že nejste z neočekávaných důvodů schopni svůj závazek z půjčky nebo spotřebitelského úvěru splnit? V tom případě nás prosíme IHNED kontaktujte a dohodněte se na prodloužení splatnosti vaší půjčky (možnosti využití telefonní infolinky, emailu, vašeho uživatelského profilu - Fast Konto).
  3. Potkala vás závažná rodinná, osobní, zdravotní nebo jiná životní situace, v jejímž důsledku jste se ocitli se svým závazkem z půjčky po termínu její splatnosti ? I v tomto případě nás IHNED kontaktujte, pokuste se s námi svou situaci vyřešit, např. formou dohody na splátkovém kalendáři. Cílem naší společnosti není předávat váš závazek po splatnosti vymáhacím subjektům, soudům nebo v tom nejposlednějším případě exekutorům. Toto je až krajní řešení způsobené chybějící aktivitou a zodpovědností z vaší strany. Vždy chceme vaši situaci řešit. Předcházíme možným problematickým situacím a pomáháme vám.
  4. Máte jako klient-spotřebitel zákonné právo odstoupit od smlouvy o půjčce nebo spotřebitelském úvěru uzavřené s Fast Cash a.s. ve lhůtě 14 dní od data jejího uzavření. Nezapomeňte, i v tomto případě je nutno vypovědět platně uzavřenou smlouvu písemně, formou doporučeného dopisu odeslaného na adresu sídla naší společnosti(naleznete na naší internetové stránce v sekci „O nás“) a zároveň vrátit finanční prostředky, které jsme vám zapůjčili. (více v Obchodních podmínkách)
  5. Prosíme, nezapomínejte, že smlouva, kterou vyřizujete a uzavíráte na internetu formou souhlasu (internetové stránky www.fastcash.cz, registrační formulář + žádost o půjčku/úvěr) vyjádřeného elektronickou cestou, prostředky dálkové komunikace, je naprosto stejným závazkem, jako kdybyste ji podepisovali OSOBNĚ v bance s bankovním úředníkem !
  6. Nepoužívejte rychlou online nebankovní půjčku Fast Cash se splatností do 30 dní na úhradu jiných půjček a podobných závazků !
  7. Nepůjčujte nikomu svou identitu včetně osobních údajů, bankovního účtu, telefonního čísla proto, aby si tato třetí osoba, byť rodinný příslušník nebo kamarád v nouzi, vzala půjčku tzv. „na vaši osobu“ Nezapomínejte, že smlouva o půjčce nebo úvěru bude vždy pouze VAŠIM ZÁVAZKEM.
  8. Naše podmínky, ceny i veškeré související náklady s půjčkou nebo spotřebitelským úvěrem jsou srozumitelné, veřejné a vždy okamžitě dostupné pro všechny zájemce o naše finanční produkty. (internetové stránky www.fastcash.cz , uživatelský osobní účet Fast Konto)
  9. Promyslete si vždy velice pečlivě před uzavřením smlouvy, zda půjčka nebo spotřebitelský úvěr je tím správným řešením pro vaši konkrétní situaci, poraďte se s odborníkem nebo osobami, jimž ve finančních záležitostech důvěřujete.
  10. Smlouvu o půjčce nebo spotřebitelském úvěru sjednáváte s naší společností jako spotřebitel s plnou zodpovědností za své závazky vyjádřené svobodně, jasně a srozumitelně a my slibujeme, že se k vám takto budeme také vždy chovat, s úctou a vážností.

Další důležité rady a informace k vlastní zodpovědnosti v přístupu k půjčování můžete nalézt na stránkách
České finanční a leasingové asociace zde


Fast Cash a.s. - Vaše rychlá půjčka